สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ช่วยออกแบบ

และ สร้างวงล้อที่ทำด้วยพลาสติกใสเพื่อให้ประชาชนได้

มองเห็นวิธีการออกรางวัลได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส

โดยเริ่มใช้ในการออกรางวัลสลาก

งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2530 

 

ที่มา : https://www.glo.or.th/