"เลขดัง" คนกว้านซื้อ จนเกลี้ยงแผง

งวด 16 พฤษภาคม 2567

 

พ่อค้าลอตเตอรี่ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 

พูดถึง "เลขดัง" ที่คนมาถามหามากที่สุดในงวดนี้ คือ 25, 69 

เป็นเลขที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวร 

ซึ่งมีคนกว้านซื้อไปหมด จนตอนนี้เกลี้ยงแผงแล้ว"